Mapový portál - Mohelnice

Katastr nemovitostí

Aktuální data Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

Pasport zeleně

Aktuální zeleň ve městě. Jsou zde plošné prvky (trávníky, skupiny stromů, předzahrádky apod.), jednotlivé bodové prvky (stromy, keře) a mobiliář, který náleží do pasportu zeleně.

Pasport komunikací

Aktuální komunikace a dopravní značky ve městě. Jsou zde plošné prvky (vozovka, chodníky, parkoviště), jednotlivé bodové prvky a liniové prvky, který náleží do pasportu komunikací.

Zimní údržba

Aktuální přehled pořadu úklidu komunikací po ukončení spadu sněhu.